Εκδόσεις ΘΡΑΚΑ e-shop

dip generation

12 EUR / In stock.
Dip Generation 2016
Ανθολογία πεζού και ποιητικού λόγου

Περιοδική έκδοση

Μαρία Βαχλιώτη - Στέλλα Δούμου - Ειρήνη Καραγιαννίδου
- Κωνσταντίνος Λουκόπουλος - Μαρία Μανδάλου - Ευσταθία
Ματζαρίδου - Ιωάννα Μουσελιμίδου - Γιώργος Παναγιωτίδης -
Θανάσης Πάνου - Ολβία Παπαηλίου - Σοφία Περδίκη - Ιφιγένεια
Σιαφάκα - Νίκος Σταμπάκης

Eπιμέλεια έκδοσης: Ιφιγένεια Σιαφάκα

Ομάδα σύνταξης: Στέλλα Δούμου, Ιφιγένεια Σιαφάκα, Νίκος
Σταμπάκης

Σχεδιασμός έκδοσης και εξωφύλλου: Στράτος Φουντούλης

Σημείωση: Η ιδιαιτερότητα της στίξης είναι επιλογή των δημιουργών.

Eπικοινωνία: dipgeneration@gmail